Szukaj meczów:
0 marży
Turnieje
Europa
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Azja
Afryka
Oceania

Wyniki Siatkówka na żywo

  • Czytaj nazwy lig
  • Skrócone relacje piłkarskie
  • Wycisz
70%
14:00
Koniec
31
2519
2325
2522
2519
14:00
Koniec
30
2515
2512
2511
15:30
Koniec
31
Odbierz zakład bez ryzyka na 400 PLN
22:30
--
--
--
--
--
01-03 00:30
--
--
--
--
--
01-03 01:30
--
--
--
--
--
01-03 02:00
--
--
--
--
--
16:00
Koniec
13
2025
1825
2521
1225
17:00
Koniec
30
258
2521
2523
19:00
Koniec
30
2511
2521
2512
19:00
Koniec
30
2522
2519
2517
19:00
Koniec
30
2515
2521
2521
19:00
Koniec
13
2527
2125
2519
1825
16:00
Koniec
30
2514
2521
2522
19:45
Koniec
31
2025
2521
2520
2516
19:00
Koniec
32
2624
2517
1925
925
1614
20:00
Trwa
22
2426
2518
2225
2624
45
17:30
Koniec
23
2521
2725
1425
2325
1416
19:00
Koniec
13
1925
1925
2624
2325
16:00
Koniec
30
2519
2522
2517
19:00
Koniec
30
2516
2516
2519
20:30
Koniec
13
2927
1625
1725
1725
20:30
Koniec
31
2523
1825
2522
2518
20:30
Koniec
03
2931
1525
1525
20:30
Koniec
31
2514
2426
2513
2513
17:00
Koniec
31
2225
2518
2514
2516
20:30
Koniec
32
1625
2522
2514
2628
1511
00:15
Koniec
32
2025
1725
2517
2519
159
00:15
Koniec
30
2514
2520
2514
01:30
Koniec
30
2517
2624
2514
16:00
Koniec
23
2518
1525
2125
2518
615
16:00
Koniec
32
3133
2518
2517
2426
159
16:00
Koniec
03
1725
2125
2125
19:30
Koniec
31
1925
2522
2521
2518
19:30
Koniec
13
2025
2325
2927
1725
20:30
Koniec
03
1525
1425
1025
17:00
Koniec
30
2516
2826
2520
17:00
Koniec
31
2520
2527
2514
2515
18:00
Koniec
31
2519
2523
1225
3028
18:30
Koniec
30
2624
2522
2511
19:00
Koniec
03
2325
1525
2025
20:00
Koniec
03
2025
2125
1225
20:00
Koniec
31
2521
1925
2518
2522
20:00
Koniec
03
2225
2025
2426
17:00
Koniec
13
2516
2025
2729
2125
18:00
Koniec
13
1125
2523
1425
1525
17:00
Koniec
31
2025
2517
2519
2522
17:00
Koniec
13
2426
2624
1525
1525
17:00
Koniec
30
2521
2624
2725
18:00
Koniec
30
2510
2514
2515
18:00
Koniec
32
2125
2520
2516
1925
1715
17:00
Koniec
03
2025
2025
2125
17:00
Koniec
31
2025
2511
2519
2624
11:00
Koniec
30
2518
2520
2519
14:00
Koniec
31
2025
2514
2516
2522
17:00
Koniec
03
1425
1925
2025
17:00
Koniec
30
2521
2523
2927
17:00
Koniec
31
2517
2624
2325
2515
18:00
Koniec
30
2515
2518
2517
16:00
Koniec
31
2521
2225
2515
2514
16:00
Koniec
30
2521
2523
2520
17:00
Koniec
31
2519
2521
2225
2517
19:00
Koniec
30
2515
2520
2519
16:00
Koniec
31
2521
2521
2225
2624
16:00
Koniec
30
2522
2515
2522
16:00
Koniec
32
1925
2522
2025
2519
1510
16:00
Koniec
23
2125
2513
2725
2125
1015
18:00
Koniec
03
2125
2325
1525
20:00
Koniec
31
2025
2519
2927
2520
20:00
Koniec
13
2325
2125
2522
1525
19:00
Koniec
30
2826
2514
2516
20:00
Koniec
30
2515
2519
2521
20:00
Koniec
30
2517
2521
2516
20:00
Koniec
30
2523
2523
2518
20:00
Koniec
13
2025
2522
2830
2325
20:00
Koniec
30
2520
2518
2523
20:00
Koniec
03
2125
1725
2025
20:00
Koniec
03
1825
1925
1825
20:00
Koniec
03
2125
2426
2125
20:00
Koniec
31
2125
2826
2520
2514
20:30
Koniec
31
1325
2518
2522
2516
15:00
Koniec
30
2519
259
2516
19:00
Koniec
31
2517
2522
1525
2515
16:00
Koniec
23
1625
2325
2521
2521
1115
18:00
Koniec
30
2520
2521
2520
18:00
Koniec
32
2523
2426
2517
1925
1512
17:00
Koniec
13
1425
2514
1425
2125
18:00
Koniec
13
2025
2624
2225
2325
18:30
Koniec
03
2628
2025
1625
19:00
Koniec
03
1725
2025
2125
17:00
Koniec
13
2125
2125
2520
2225
18:00
Koniec
03
1825
2125
2325
18:00
Koniec
32
2523
1625
2516
2225
159
19:00
Koniec
03
2628
2225
2225
20:00
Koniec
30
257
2518
2517
16:30
Koniec
03
2025
1425
2025
20:00
--
--
--
--
--
20:00
Koniec
13
2325
2025
2517
1925
20:00
Koniec
31
2519
2511
2325
2513
20:00
Koniec
31
2527
2522
2519
2518
03:05
Koniec
30
2519
2518
2517
05:05
Koniec
31
2521
1925
2519
2518
07:05
Koniec
30
2521
2523
2521
12:00
Koniec
13
2519
1825
2025
1925
14:00
Koniec
32
2025
2325
2519
2523
1614
17:00
--
--
--
--
--
17:30
--
--
--
--
--
18:15
Koniec
23
1925
2826
2426
2516
1618
13:00
Koniec
30
2519
2517
2516
15:00
Koniec
30
2512
2522
2518
16:00
Koniec
30
2518
2826
2515
13:00
Koniec
30
2521
2725
259
15:00
Koniec
03
1625
925
1425
16:00
Koniec
30
2521
259
2513
17:00
Koniec
30
2513
2516
2521
17:00
Koniec
31
1925
3028
2517
2520
17:30
Koniec
30
2518
2520
2725
18:00
Koniec
13
2527
2325
3533
1625
16:30
Koniec
31
2325
2521
2514
2522
17:00
Koniec
30
2518
2518
2517
18:00
Koniec
31
2519
1625
2519
2519
18:00
Koniec
30
2523
2518
2516
12:30
Koniec
31
2725
2517
2628
2516
14:00
Koniec
32
2514
2517
1525
1725
1511
15:00
Koniec
13
2931
2521
2025
2225
15:00
Koniec
13
2521
2527
2125
2125
--
16:00
Koniec
30
2515
2521
2521
16:00
Koniec
13
2518
2125
1925
2325
14:00
Koniec
31
2515
2225
2517
2514
14:00
Koniec
13
2521
2125
1725
1925
14:00
Koniec
32
2325
2225
2514
2520
1513
14:00
Koniec
03
1525
2125
1425
14:00
Koniec
32
2225
1925
2517
2521
1511
14:00
Koniec
31
259
2523
1925
2725
14:00
Koniec
03
2125
2025
1925
12:30
Koniec
31
1825
2725
2826
2521
14:00
Koniec
13
1525
2826
2225
2225
16:00
Koniec
32
2325
2325
2520
2624
1513
16:00
Koniec
30
2523
2522
2519
16:00
Koniec
30
2523
2511
2523
17:00
Koniec
30
2519
2522
2523
09:30
Koniec
03
1525
725
1425
10:00
Koniec
30
2518
2513
2517
10:00
Koniec
30
2519
2515
2515
12:30
Koniec
31
2225
2624
2517
2518
13:30
Koniec
30
2523
2517
2517
17:30
Koniec
30
2516
2517
2520
16:00
Koniec
13
2522
2225
1725
1325
19:00
Koniec
30
2624
2512
2520
19:00
Koniec
30
2520
2513
2624
20:00
Koniec
23
2522
2523
2025
1625
615
18:00
Koniec
23
2025
2522
2931
2521
1015
19:00
Koniec
23
2025
2225
2624
2521
1517
Szwajcaria » 1 liga » NLA Playoff Group (liga źeńska)
W
S1
S2
S3
S4
S5
17:00
Koniec
31
1925
2523
2517
2624
--
17:30
Koniec
23
2523
1825
2523
1625
915
Szwajcaria » 1 liga » NLA Playoff Group
W
S1
S2
S3
S4
S5
17:00
Koniec
31
2518
2522
2025
2519
--
17:30
Koniec
23
2520
2426
3133
2518
1215
18:00
Koniec
13
2527
2519
1725
2025
--
Szwajcaria » 1 liga » NLA Relegation Group (liga źeńska)
W
S1
S2
S3
S4
S5
17:30
Koniec
23
1225
1725
2517
2520
1315
Szwajcaria » 1 liga » NLA Relegation Group
W
S1
S2
S3
S4
S5
16:00
Koniec
31
2225
2519
2826
2513
--
20:00
--
--
--
--
--
17:00
Koniec
31
1925
2523
2517
2624
17:30
Koniec
23
2523
1825
2523
1625
915
16:00
Koniec
31
2225
2519
2826
2513
20:00
Koniec
30
2725
2624
2519
17:00
Koniec
31
2518
2522
2025
2519
17:30
Koniec
23
2520
2426
3133
2518
1215
18:00
Koniec
13
2527
2519
1725
2025
17:30
Koniec
23
1225
1725
2517
2520
1315
14:00
Koniec
03
1525
2025
1725
14:30
Koniec
30
254
2725
2521
14:30
Koniec
03
1425
2426
1125
15:00
Koniec
30
2521
2624
259
16:00
Koniec
23
2522
2519
1725
1925
715
15:00
Koniec
30
2515
2513
2514
17:00
Koniec
31
2521
2125
2514
2624
17:00
Koniec
31
2125
2517
2520
2518
18:00
Koniec
03
2025
1625
2325
18:00
Koniec
31
2511
2522
925
2513
18:00
Koniec
23
2520
2125
2519
1725
915
18:00
Koniec
30
2513
2516
2517
18:00
Koniec
32
2225
2517
2125
2520
1511
18:00
Koniec
13
2522
2125
2325
2325
17:00
Koniec
30
2512
2516
2515
17:00
Koniec
30
2517
2513
2513
19:30
Koniec
30
2519
2512
255
20:00
Koniec
30
2520
2523
2523
18:00
Koniec
30
2624
2523
2518
19:00
Koniec
30
2522
2523
2516
20:00
Koniec
03
1425
1825
1725
18:00
Koniec
23
2520
1725
1925
2523
1719
19:30
Koniec
32
2025
2519
2125
2522
1510
Turcja » 1 liga » 1. League
W
S1
S2
S3
S4
S5
12:00
Koniec
31
2628
2518
2516
2518
--
13:00
Koniec
30
2523
2518
2517
--
--
14:00
Koniec
30
3028
2517
2518
--
--
14:30
Koniec
23
2523
2325
2624
2426
1315
16:00
Koniec
23
2522
2225
2523
2125
1115
16:30
Koniec
31
2628
2523
2521
2521
--
Turcja » 1 liga » 1. League (liga źeńska)
W
S1
S2
S3
S4
S5
16:00
Koniec
23
2519
2225
2522
2125
715
12:00
Koniec
31
2628
2518
2516
2518
13:00
Koniec
30
2523
2518
2517
14:30
Koniec
23
2523
2325
2624
2426
1315
14:30
Koniec
30
3028
2517
2518
16:00
Koniec
23
2522
2225
2523
2125
1115
16:30
Koniec
31
2628
2523
2521
2521
10:00
Koniec
30
2521
2517
2516
11:00
Koniec
31
2522
2325
2516
2523
12:00
Koniec
13
1925
2523
2025
2125
USA » Ncaa - Regular Season
W
S1
S2
S3
S4
S5
01:00
Koniec
30
2516
2515
2513
01:00
Koniec
13
2519
3234
1925
2527
02:00
Koniec
13
1825
2516
2125
2025
02:00
Koniec
03
1925
1425
1925
02:00
Koniec
03
1725
1925
1825
03:00
Koniec
03
1625
1125
2125
04:00
Koniec
30
2519
2517
2517
04:00
Koniec
03
1425
1525
1525
04:30
Koniec
13
2225
2624
1425
2225
22:00
--
--
--
--
--
01-03 00:00
--
--
--
--
--
01-03 01:00
--
--
--
--
--
01-03 01:00
--
--
--
--
--
01-03 02:00
--
--
--
--
--
01-03 02:00
--
--
--
--
--
01-03 02:00
--
--
--
--
--
01-03 04:00
--
--
--
--
--
01-03 04:00
--
--
--
--
--
20:30
Koniec
30
2519
2520
2520
16:00
Koniec
31
2521
2725
2025
2624
18:30
Koniec
31
2518
2515
2225
2515
Ostatnie aktualizacje
Pokaż:
El Nacional 1-2 Independiente J.Teran
Nowy status: Koniec
Crucero del Norte 0-1 Rosario Central
Nowy status: Koniec
Antigua Guatemala 3-0 Penarol LM
GOL! 58' Oscar Ovidio Isaula Arguijo
Radford Highlanders 72-62 Gardner-Webb Bulldogs
Nowy status: Koniec
An. Rodionova - A. Van Uytvanck
Nowy status: Przerwany
Eastern Washington Eagles 39-42 Montana Grizzlies
Nowy status: HT
Marcela Zacarias 0-2 B. Mattek
Nowy status: Koniec
South Dakota Coyotes 44-34 South Dakota State Jackrabbits
Nowy status: HT
Morgan State Bears 43-51 Coppin State Eagles
Nowy status: 2 Ter
River Plate 2-0 Mushuc Runa
Nowy status: Koniec
Najpopularniejsze skróty
Chievo 0-0 AC Milan
Liga włoska Serie A
Almeria 0-0 D.La Coruna
Liga hiszpańska Primera Divisio..
Rayo Vallecano 4-2 Levante
Liga hiszpańska Primera Divisio..
Lille 2-1 Lyon
Liga francuska Ligue 1
Stoke 1-0 Hull
Liga angielska
Najnowsze skróty meczów
Chievo 0-0 AC Milan
Liga włoska Serie A
Almeria 0-0 D.La Coruna
Liga hiszpańska Primera Divisio..
Rayo Vallecano 4-2 Levante
Liga hiszpańska Primera Divisio..
Lille 2-1 Lyon
Liga francuska Ligue 1
Co to jest Livemecz.pl?
Livemecz.pl to serwis z najszybszymi wynikami na żywo.

Wyrózniamy się:
» Bogatą ofertą lig live(350 lig)
» Lektorem czytającym wyniki
» Tabelami generowanymi na żywo
» Personalizacją wyników
» Skróty meczów - bramki
» Transmisje na żywo
Zarejestruj się »
Wyniki na komórkę
Polecany strony
Ostatnio szukane
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zamknij
Włącz Czat (0)
Wpisz swój tymczasowy nick lub zaloguj się
Twój Nick:
Zapomniałeś hasła?
Jeśli zapomniałeś hasła podaj swój email lub login przypisany do konta. Wyślemy do Ciebie wiadomość z linkiem, dzięki któremu będziesz mógł zmienić hasło do swojego konta w Livemecz.pl
Podaj swój login lub email:
Rejestracja w Livemecz.pl
Rejestracja w serwisie Livemecz.pl jest bardzo prosta i szybko. Wybierz swój login, hasło oraz podaj email. Na skrzynkę mailową wyślemy do Ciebie link weryfikujący, w celu aktywowania konta.
Podaj swój login: Podaj hasło:
Podaj email:
Akceptuję regulamin

Rejestrując się w Livemecz.pl zyskujesz wiele nowych możliwości:
» Możesz brać udział w codziennych konkursach, gdzie do wygrania jest 120zł.
» Stworzysz swoją stronę z wynikami (wybierzesz ulubione ligi i drużyny)